Stichting Peperhof stopt

Beste donateurs van Stichting Peperhof,

Enkele maanden terug heeft het Waddenfonds onze aanvraag voor het plan afslag Oost afgewezen.

Toch zagen wij nog goede kansen zagen voor een tweede aanvraag in december 2019 om alsnog een aangepast plan van de Peperhof te realiseren, maar dan zouden we eerst het gebouw moeten aankopen.

Afgelopen weken hebben wij voor de zekerheid het gehele plan extern laten doorrekenen en is er een risicoanalyse gemaakt, de uitkomst hiervan ziet er niet hoopvol uit. De bijdrage van het Waddenfonds, is en blijft een onzekere factor met een grote kans dat het weer wordt afgewezen. Hierdoor worden de financiële risico’s te groot ten opzichte van de verwachte inkomsten. Ook zal de exploitatie in de nieuwe opzet naast vrijwilligers met professionele krachten moeten worden geleid. Dit betekend dat de kosten van de exploitatie te hoog zullen worden in verhouding met de verwachte inkomsten. Ook is er gekeken of een plan met een kleinere opzet een optie is. Echter de aankoop van het gebouw zal nu zeker moeten gebeuren omdat Woontij het gebouw wil afstoten. Dus ook dan zal het een moeilijke zo niet onmogelijke opgave zijn om financieel aan de verplichtingen te voldoen.

Dit alles op een rij gezet heeft ons doen besluiten om na dit seizoen geheel met de Peperhof te stoppen. Wij vinden het uiteraard heel vervelend om deze beslissing te moeten mededelen. Het mag helaas niet zo zijn, de financiële risico’s zijn te groot.

Nogmaals heel vervelend en jammer, maar we hopen dat u begrip heeft voor de genomen beslissing.

Wij willen u bedanken dat u ons de afgelopen jaren financieel hebt willen ondersteunen als donateur, daar zijn wij u zeer erkentelijk voor.

Namens het bestuur,

Jan van der Vis