Bestuur Stichting Peperhof
Bestuur Stichting Peperhof sinds 2018

Seizoen afgelopen

Het seizoen is op zaterdag 27 oktober afgesloten en naar ons gevoel is dit omgevlogen. Ondanks de drukte die het geeft voor de vrijwilligers en het bestuur is er veel voldoening.

Het bezoekersaantal, ook niet onbelangrijk, ligt zo’n 20 % hoger dan vorig jaar en dat vinden wij fijn. Het geeft aan dat de activiteiten gewaardeerd worden bij een breed publiek.

Pasgeleden zijn in en rond Oosterend weer huis aan huis formulieren in de brievenbus gedeponeerd met de vraag of u onze stichting wilt ondersteunen als donateur. Mocht u als lezer van dit bericht interesse hebben in het donateurschap, kunt u zich ook via de website opgeven. Wij hopen van harte dat u dit wilt overwegen.

Onze huidige donateurs willen wij hierbij hartelijk danken, zonder u wordt het een stuk moeilijker om onze activiteiten vorm te kunnen geven. Ook onze vrijwilligers willen wij weer hartelijk danken voor hun gewaardeerde inzet, zonder u kunnen wij niet!

Het bestuur hoopt u volgend seizoen weer te zien!