Oprichting

Tijdens de voorbereidingen van Oosterend Present in 2013 werd het plein voor de voormalige Gereformeerde kerk opgeknapt door de bewoners van de Peperstraat. Naar aanleiding daarvan vond men het jammer dat er niets met het voormalige kerkgebouw werd gedaan, ook al omdat het sinds 2002 niet meer in gebruik was.

Op 17 februari 2015 werd Stichting Peperhof officieel opgericht.

Na overleg met Stichting Woontij kreeg de inmiddels samengestelde commissie Peperhof het gebouw via bruikleen ter beschikking van Woontij om er in 2014 o.a. exposities in te organiseren. Op 17 februari 2015 werd Stichting Peperhof officieel opgericht en werden de commissieleden de bestuursleden van de stichting.

Het Hof, waar de Peperhof samen met de Peperstraat naar vernoemd is

De naam Peperhof is een combinatie van de straatnaam Peperstraat en de naam ’t Hof. Het voormalige 1e Gereformeerde kerkje lag vanaf 1853 aan het Hof, toen acht percelen van ruim vier hectare land met boomgaard en een boerderijtje met de naam ‘Het Hof’ aan de rand van het dorp. De naam Peperhof past dus goed in dit stukje geschiedenis. Het boerderijtje en het bijbehorende land is in 1955 verkocht aan de gemeente Texel, het boerderijtje is in 1963 gesloopt.

Sinds de oprichting van de stichting is het bestuur op zoek naar nieuwe kansen om het gebouw de Peperhof te behouden voor het dorp Oosterend. Lees meer over de statuten.

Steun Stichting Peperhof